Tibor Kalapos

List of publications

 

2022

Csontos, P., Tamás, J., Kovács, Zs., Schellenberger, J., Penksza, K., Szili-Kovács, T., Kalapos, T.  2022: Vegetation dynamics in a high-diversity loess grassland: plant traits indicate stability based on species presence, but directional change when cover is considered. Plants 11: 763.

Kalapos T., Tamás J., Csathó A. I., Kovács Zs., Schellenberger J., Csontos P. 2022: A növényzet diverzitása a természetközeli és az antropogén kontroll mintavételi területeken. Előadás a "Talajbiom kutató transzdiszciplináris kiválósági központ létrehozása a fenntartható talajerőforrás biztosítása érdekében" című GINOP projekt zárórendezvényén. Agrártudományi Kutatóközpont, Martonvásár, 2022.03.10.

 

2021

Csontos P., Kalapos T., Pócs T., Podani J. 2021: In memoriam Simon Tibor (1926-2020). Botanikai Közlemények 108(1): 1-26.

Csontos, P., Mucsi, M., Ragályi, P., Tamás, J., Kalapos, T., Pápay, G., Mjazovszky, Á., Penksza, K., Szili-Kovács, T. 2021: Standing vegetation exceeds soil microbial communities in soil type indication: a Procustes test of four salt affected pastures.  Agronomy 11: 1652.

Mojzes, A., Kalapos, T., Kröel-Duay, Gy. 2021: Drought in maternal environment boosts offspring performnce in a subordinate annual grass. Environmental and Experimental Botany 187: 104472.

Orbán, I., Szitár, K., Kalapos, T. Kröel-Dulay, Gy. 2021: The role of disturbance in invasive plant establishment in a changing climate: insights from a drought experiment. Biological Invasions 23: 1877-1890. 

Podani, J., Kalapos, T., Barta, B., Schmera, D. 2021: Principal component analysis of incomplete data – A simple solution to an old problem. Ecological Informatics 61: 101235.

Rotich, I., Márialigeti, K., Kalapos, T., Masenge, E., Mbithi, V. 2021: Evaluation of optimal bio-methane potential of Cuscuta japonica. Journal of Engineering in Agriculture and the Environment 7(2): 15-27. 

Csontos P., Tamás J., Kalapos T. 2021: A növényzet diverzitásmutatóinak változása a természetközeli vs. antropogén gyepekben. Előadás a "Talaj–növény holobiont komplex – a megismeréstől az alkalmazásig" című tudományos ülésen, Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 2021.09.16.

Csontos P., Tamás J., Kovács Zs., Schellenberger J., Kalapos T. 2021: A növényzet diverzitásmutatóinak változása természetközeli vs. antropogén gyepekben. (Előadáskivonat), Agrokémia és Talajtan 70(2): 175

Csontos P., Tamás J., Kovács Zs., Schellenberger J., Kalapos T., Szili Kovács T. 2021: A diverzitás és a fajkicserélődés alakulása egy bolygatott és két fajgazdag, védett gyepben. In: Hajdu T., Korsós Z., Málnási Csizmadia G., Mecsnóber M. (szerk.) A Magyar Biológiai Társaság XXXII. Vándorgyűlése: Program és összefoglalók, 2021. november 25–26., Tápiószele. Magyar Biológiai Társaság, p. 14.

 

2020

Csontos, P., Kalapos, T., Faradhimu, T., Laborczi, A.,Tamás, J. 2020: Effects of tree size and park maintenance on soil seed bank of Gleditsia triacanthos, an exotic tree in urban green areas. Biologia Futura 71: 81-91.

Mojzes, A., Ónodi, G., Lhotsky, B., Kalapos, T., Kröel-ÍDulay, Gy. 2020: Experimental drought indirectly enhances the individual performance and the abundance of an invasive annual weed. Oecologia 193: 571-581.

 

2019

Csontos P., Kalapos T., Tamás J. 2019: Négy zavarástűrő lágyszárú faj magbankjának jellemzése – egy 19 évig tartó eltemetéses kísérlet eredményei. Tájökológiai Lapok 17(2) 165-177.

 

2018

Abbas A. F., Mojzes, A. & Kalapos, T. 2018: Növényi anyag égésekor felszabaduló füst hatása három hazai évelő lágyszárú vegetatív szaporítóképletének kihajtására. Botanikai Közlemények 105: 253-267.

Mojzes, A., Ónodi, G., Lhotsky, B., Kalapos, T., Csontos, P. & Kröel-Dulay, Gy. 2018: Within-generation and transgenerational plasticity in growth and regeneration of a subordinate annual grass in a rainfall experiment. Oecologia 188: 1059-1068.

 

2017

Mojzes, A., Kalapos, T. & Kovács-Láng, E. 2017: Plant ecophysiological responses to drought, nocturnal warming and variable climate in the Pannonian sand forest-steppe: results of a six-year climate manipulation experiment. Biologia 72(12): 1431-1445.

Mojzes A., Kalapos T., Csontos P., Ónodi G., Kröel-Dulay Gy. 2017: A vadrozs (Secale sylvestre Host) növekedési és regenerációs tulajdonságai csapadékmanipulációs terepkísérletben: egy többéves vizsgálat első eredményei. Előadás a Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztálya 1484. szakülésén, 2017. október 16-án.

Kalapos T., Kállayné Szerényi J., Tamás J., Csontos P. 2017: Egy hosszú terepnap élményei – Fekete Gáborral Belsőbárándtól a Velencei-hegységig. Botanikai Közlemények 104(2): 213-234.

 

2016

Csontos, P., Kalapos, T., & Tamás, J. 2016: Comparison of seed longevity for 30 forest, grassland and weed species of the Central European flora: results of a seed burial experiment. Polish Journal of Ecology 64: 313-326.

 Mojzes, A. & Kalapos, T. 2016: Positive germination response of oriental mustard (Sisymbrium orientale L., Brassicaceae) to plant-derived smoke. Brazilian Journal of Botany 39: 959-963.

 Csontos P., Almási G., Höhn M., Kalapos T., Kovács G., lovranics J., Papp M., Polyák P., Seregley E., Tamás J., Tombor L. 2016: A Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztályának ismeretterjesztő tevékenysége, a botanika népszerűsítése. XX. Apáczai-napok Nemzetközi Tudományos Konferencia (Győr, 2016. október 26-27.). Semper performe. Absztraktok. Széchenyi István Egyetem, Apáczai Csere János Kar, p.6.

 

2015

Mojzes, A., Csontos, P. & Kalapos, T. 2015: Is the positive response of seed germination to plant-derived smoke associated with plant traits? Acta Oecologica 65-66: 24-31. 

Mojzes, A. & Kalapos, T. 2015: Plant-derived smoke enhances germination of the invasive common milkweed (Asclepias syriaca L.). Polish Journal of Ecology 63: 280-285.

Endresz, G., Mojzes, A. & Kalapos, T. 2015: Deficit watering reduces plant growth to a smaller extent with arbuscular mycorrhizal association than without it for non-invasive grass species but not for invasive grass species. Applied Ecology and Environmental Research 13: 551-567.

Csontos P., Ragályi P., Tamás J., Kalapos T., Szili Kovács T. 2015: Legeltetett szikesek növényzetének vizsgálata Apaj (Pest megye) térségében. In: Lőrincz I. (szerk.) Quid est veritas? (Jn 18,38) Teóriák, hipotézisek és az igazság viszonya. XVIII. Apáczai-napok Nemzetközi Tudományos Konferencia (Győr, 2014. október 21-22.) Tanulmánykötet. Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Győr. pp: 407-413.

Endresz G., Mojzes A. & Kalapos T. 2015: Talajszárazodásra adott növényi válaszok arbuszkuláris mikorrhiza kapcsolattal és anélkül inváziós és nem inváziós füveknél. X. Magyar Ökológus Kongresszus. Pannon Egyetem Veszprém, 2015. augusztus 12-14. p: 49.

 

2014

Lendvay, B. & Kalapos, T. 2014: Population dynamics of the climate-sensitive endangered perennial Ferula sadleriana Ledeb. (Apiaceae). Plant Species Biology 29: 138-151.

Mojzes, A. & Kalapos, T. 2014: Plant-derived smoke stimulates germination of four herbaceous species common in temperate regions of Europe. Plant Ecology 215: 411-415. 

Kalapos T. & Nagy J. 2014: Magyarföldi husáng. Ferula sadleriana Ledebour. In: Haraszthy L. (szerk.): Natura 2000 fajok és élőhelyek Magyarországon. Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány, Csákvár. pp. 59-61.

Zoltán L., Kalapos T. & Endresz G. 2014: Négy lágyszárú adventív növényfaj mikorrhizáltsága bolygatott élőhelyeken. Botanikai Közlemények (közlésre elfogadva)

Endresz, G., Somodi, I. & Kalapos, T. 2014: Invasive grasses reduce arbuscular mycorrhizal colonization of roots of resident species. In: Čarny, A., Juvan, N. & Ribeiro, D. (eds.): 23rd International Workshop of the European Vegetation Survey, Ljubjana (Slovenia), 8-12 May 2014. Book of Abstracts. ZRC Publishing House, Ljubjana. p. 214.

 

2013

Csontos, P. & Kalapos, T. 2013: More lightweight and isodiametric seeds for C4 than for C3 grasses are associated with preference for open habitats of C4 grasses in a temperate flora. Grass and Forage Science 68: 408-417.

Csontos P., Kalapos T. & Tamás J. 2013: Növényi magvak jellemzőinek adatbázisai – ökológiai alkalmazások. Tájökológiai Lapok 11: 335-339.

Endresz, G., Somodi, I. & Kalapos, T. 2013: Arbuscular mycorrhizal colonisation of roots of grass species differing in invasiveness. Community Ecology 14: 67-76.

Endresz G. & Kalapos T. 2013: A talaj arbuszkuláris mikorrhiza gomba közösségének szerepe a növényi invázióban. Természetvédelmi Közlemények 19: 1-14.

Csontos P., Tamás J., Kalapos T. 2013. Növényökológiai kutatások magok és termések adatbázisai révén. XVII. Apáczai-nap Tudományos Konferencia (Győr, 2013. október 25.) „Mobilis in mobili: egyszerűség és komplexitás a tudományokban”. Absztraktfüzet. Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kara, Győr, p: 24. Poszter szórólap

 

2012

Csontos, P., Halbritter, A., Tamás, J., Szili-Kovács. T., Kalapos, T., Uzinger, N., Anton, A. 2012: Afforestation of dolomite rock grasslands with non-native Pinus nigra, and its effect on soil trace elements. Applied Ecology and Environmental Research 10: 405-415.

Mojzes A. & Kalapos T. 2012: A vegetáció égésekor keletkező füst szerepe a növények regenerációjában. Tájökológiai Lapok 10: 247-270.

Mojzes A. & Kalapos T. 2012: A Festuca vaginata és a Cynodon dactylon homokpusztai fűfajok leveleinek fenológiai és morfológiai vizsgálata. Botanikai Közlemények 99: 5-15.

Lendvay B. & Kalapos T. 2012: Markáns demográfiai fluktuáció és erős csapadék válasz a többször termő évelő reliktumendemizmus magyarföldi husáng (Ferula sadleriana Ledeb.) legnagyobb populációjában; húsz éves megfigyelés eredményei. Aktuális Flóra- és vegetációkutatás a Kárpát-medencében IX. nemzetközi konferencia. 2012. február 24–26. Gödöllő. Konferenciakötet. Kitaibelia 17(1): 112. Poszter szórólap

Komoly C., Mojzes A., Kalapos T. & Bartha S. 2012: A Festuca vaginata funkciós ökológiai vizsgálata egy klímagrádiens két pontján. 9. Magyar Ökológua Kongresszus, 2012- szeptember 5-7., Keszthely. Programfüzet. Előadások és poszeterek összefoglalói. p. 61. Poszter szórólap.

 

2011

Lellei-Kovács, E., Kovács-Láng, E., Botta-Dukát. Z., Kalapos, T., Emmett, B., Beier, C. 2011: Thresholds and interactive effects of soil moisture on the temperature response of soil respiration. European Journal of Soil Biology  doi:10.1016/j.ejsobi.2011.05.0 04

Lelleiné Kovács E., Kovácsné Láng E., Botta-Dukát Z., Kalapos T.,Kröel-Dulay Gy. 2011: A Kiskunság homoktalajának szénkibocsátása a klímaváltozás tükrében.  In: Mázsa K. & Somay L. (szerk):  Válogatás az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet Kutatási eredményeiből, 2011 - Selection from recent research results of the Institute of Ecology and Botany of the Hungarian Academy of Sciences (IEB HAS) - 2011, MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót, CD-ROM. 4pp

 

2010

Mand, P., Hallik, L., Penuelas, J., Nilson, T., Duce, P., Emmett, B. A., Beier,C., Estiarte, M., Garadnai, J., Kalapos, T., Schmidt, I. K., Kovács-Láng, E., Prieto, P., Tietema, A., Westerveld, J. W., Kull, O. 2010: Responses of the reflectance indices PRI and NDVI to experimental warming and drought in European shrublands along a north-south climatic gradient. Remote Sensing of Environment 114:  626-636.  

 

2009

Lendvay B. & Kalapos T. 2009: A magyarföldi husáng (Ferula sadleriana) populációinak állapotfelmérése 2008-ban. Természetvédelmi Közlemények 15: 486-492.

Lendvay B. & Kalapos T. 2009: A magyarföldi husáng Pilis-tetıi populációjának mérete és
szerkezete egy húsz éves adatsor alapján. 8. Magyar Ökológus Kongresszus, 2009 augusztus 26-28, Szeged. Előadások és poszterek összefoglalói p132.

 

2008

Mojzes, A. & Kalapos, T. 2008: Leaf gas exchange responses to abrupt changes in light intensity for two invasive and two non-invasive C4 grass species. Environmental and Experimental Botany 64: 232-238

Lellei-Kovács, E., Kovács-Láng, E., Kalapos, T., Botta-Dukát, Z., Barabás, S. & Beier, C. 2008: Experimental warming does not enhance soil respiration in a semiarid temperate forest-steppe ecosystem. Community Ecology 9: 29-37.

Han, L.J., Mojzes, A. & Kalapos T. 2008: Leaf morphology and anatomy in two contrasting environments for C3 and C4 grasses of different invasion potential. Acta Botanica Hungarica 50: 97-113.

Kalapos T., Mojzes A., Barabás S. & Kovácsné Láng E. 2008: A levél morfológiájának és gázcseréjének válasza terepkísérletben szimulált klímaváltozásra homoki erdőspuszta három növényi funkciós típusánál. Botanikai Közlemények 95: 81-99.

Anton, A., Csontos, P., Tamás, J. & Kalapos, T. 2008: Effects of Pinus nigra plantations on the soils of dolomite grasslands. VII. Alps-Adria Scientific Workshop, Stara Lesna, Slovakia, 2008. Cereal Research Communications 36 Suppl. 715-718.

Lellei-Kovács, E., Kovács-Láng, E., Kalapos, T. & Botta-Dukát, Z. 2008: Soil respiration and its main limiting factors in a semiarid sand forest-steppe ecosystem – results of a climate simulation experiment. VII. Alps-Adria Scientific Workshop, Stara Lesna, Slovakia, 2008. Cereal Research Communications 36 Suppl. 1223-1226.

Kröel-Dulay Gy., Kalapos T. & Mojzes A. (szerk.) 2008: Talaj-vegetáció-klíma kölcsönhatások. Köszöntjük a 70 éves Láng Editet. MTA ÖBKI, Vácrátót. 246 p. Tartalomjegyzék

Kalapos T. & Mojzes A. 2008: Milyen jövő vár a C4-es pázsitfüvekre mérsékeltövi gyepekben napjaink környezeti változásai közepette? In: Kröel-Dulay Gy., Kalapos T. & Mojzes A. (szerk.): Talaj-vegetáció-klíma kölcsönhatások. Köszöntjük a 70 éves Láng Editet. MTA ÖBKI, Vácrátót. pp. 113-126.

Kalapos, T., Mojzes, A., Barabás, S. & Kovács-Láng, E. 2008: Experimental study of the effects of climate change, the VULCAN Project. Ecophysiological responses. In: Kovács-Láng, E., Molnár, E., Kröel-Dulay, Gy. & Barabás, S. (eds.) The KISKUN LTER: Long-term ecological research in the Kiskunság, Hungary. Institute of Ecology and Botany, HAS, Vácrátót, pp. 49-50.

Lendvay B. & Kalapos T. 2008: A magyarföldi husáng populációinak állapotfelmérése 2008-ban. „Molekuláktól a globális folyamatokig”. V. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia. Nyíregyháza, 2008 november 6-9. Program és Absztrakt kötet. p. 130. Poszter szórólap / Poster handout

Lendvay B., Bárány G. & Kalapos T. 2008: A magyarföldi husáng populációinak összehasonlítása a termés morfológiája alapján. Aktuális Flóra- és vegetációkutatás a Kárpát-medencében VIII. konferencia. 2008. február 29. – március 2. Gödöllő. Poszterek összefoglalói. Kitaibelia 13: 172.    Poszter szórólap / Poster handout 

Mojzes A., Kalapos T., Barabás S. & Kovácsné Láng E. 2008: Homoki erdőspuszta három növényi funkciós típusának ökofiziológiai válasza terepi klímaszimulációs kísérletben. Aktuális Flóra- és vegetációkutatás a Kárpát-medencében VIII. konferencia. 2008. február 29. – március 2. Gödöllő. Poszterek összefoglalói. Kitaibelia 13: 178.   Poszter szórólap / Poster handout

 

2007

Kalapos, T. 2007: Anyag- és energiaáramlások, az ökológiai rendszer szerveződése. In: Pásztor E. & Oborny B.(szerk.): Ökológia. Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., Budapest. pp. 338-363.

Kalapos T. , Czárán T., Pásztor E., Magyar G. & Hahn I. 2007: A populációk növekedőképessége. In: Pásztor E. & Oborny B.(szerk.): Ökológia. Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., Budapest. pp. 22-44.

Botta-Dukát Z., Kalapos T. & Pásztor E. 2007: A populációk terjedőképessége. In: Pásztor E. & Oborny B.(szerk.): Ökológia. Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., Budapest. pp. 45-63.

Pásztor E., Kalapos T., Major Á. & Oborny B. 2007: Gyors szelekciós folyamatok és térbeli differenciálódás. In: Pásztor E. & Oborny B.(szerk.): Ökológia. Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., Budapest. pp. 186-205.

Kalapos, T., Mojzes, A., Han, L. 2007: Higher plasticity of form and function for invasive species? A test on grasses. 49th Annual Conference, International Association of Vegetation Science, 12-16 February 2007, Palmerston North, New Zealand. Book of Abstracts p. 157. Poszter szórólap  /  Poster handout

Mojzes A. & Kalapos T. 2007: Inváziós képességében eltérő, öt pázsitfűfajunk csírázási válasza a hőmérséklet napi ingadozása hatására.A Magyar Tudomány Ünnepe”, ELTE, Budapest, Magyarország, 2007.11.08 (Poszter)

 

2006

Kalapos T. (szerk) 2006: Jelez a flóra és a vegetáció. A 80 éves Simon Tibort köszöntjük. Scientia Kiadó, Budapest. 190p.  Tartalomjegyzék  

Csontos P. & Kalapos T. 2006: Csírázóképesség vizsgálata a hazai flóra néhány szárazgyepi és erdei lágyszárúján. In: Molnár E. (szerk.): Kutatás, oktatás, értékteremtés. A 80 éves Précsényi István köszöntése. MTA ÖBKI, Vácrátót. pp 217-226.

Kalapos T., Mojzes A. & Han, L. 2006: Különbözik-e a levél morfológiai és anatómiai plasztikussága eltérő inváziós képességű C3-as és C4-es fűfajoknál? In: Mihalik E. (szerk): XII. Magyar Növényanatómiai Szimpózium Sárkány Sándor emlékére. 2006. június 22-23. JATEPress, Szeged. pp. 189-193.

Endresz G. & Kalapos T. 2006: Inváziós és nem inváziós füvek mikorrhizáltsága. In: Mihalik E. (szerk): XII. Magyar Növényanatómiai Szimpózium Sárkány Sándor emlékére. 2006. június 22-23. JATEPress, Szeged. pp. 184-188.

Kovács-Láng, E., Lhotsky, B., Kovács, E., Kröel-Dulay, Gy., Kalapos, T., Rajkai, K., Mojzes, A., Garadnai, J. & Barabás, S. 2006: Precipitation, water availability, and ecosystem functions in a sand forest steppe. Poster Abstracts of EPRECOT Workshop, 22-25 May 2006, Helsingor, Denmark, p.15. Poszter szórólap / Poster handout

Kalapos T., Lellei-Kovács E., Mojzes A., Barabás S. & Kovács-Láng E. 2006: Ökoszisztéma válaszok egy klímaszimulációs ökológiai terepkísérletben a Duna-Tisza Közén: a talajlégzés és a növényi anyagcsere működésének módosulása. In: Láng I., Jolánkai M. & Csete L. (szerk.) Globális klímaváltozás: hazai hatások és válaszok. KvVM – MTA „VAHAVA” Projekt. Poszterek a projekt zárókonferenciáján. 2006 március 9. MTA Székház. Akaprint Budapest. oko3.pdf  p 1-4.    Poszter szórólap  /  Poster handout

Szöllősi, T. I., Tóth, M. & Kalapos, T. 2006: Removal experiment of Ailanthus altissima on the ’Fóti Somlyó’ Hill, Hungary, and subsequent changes in the vegetation. 1st European Congress of Conservation Biology. 22-26 August 2006 – Eger, Hungary. Book of Abstracts p. 80.

Weidinger, T., Kalapos, T., Gyúró, Gy., Dőry, I., Orgoványi, A., Victor, A. 2006: The GLOBE program in Hungary. European Geosciences Union, General Assembly, 2-7 April 2006, Vienna, Austria. Geophysical Research Abstracts 8: 8826.

Gulyás P., Kalapos T., Tóth A. & Vízy I. (szerk.) 2006: Ökológiánk mai helyzete. Juhász-Nagy Pál most lenne 70 éves (1935-1993). Természet- és Környezetvédő Tanárok Egyesülete, Budapest. 124 p.  Rövid ismertető

Kalapos T. 2006: Emlékezés tanszékünk iskolateremtő professzorára. In: Gulyás P., Kalapos T., Tóth A. & Vízy I. (szerk.): Ökológiánk mai helyzete. Juhász-Nagy Pál most lenne 70 éves (1935-1993). Természet- és Környezetvédő Tanárok Egyesülete, Budapest. pp. 35-37.

 

2005

Endresz, G., Zöld-Balogh, Á. & Kalapos, T. 2005: Local distribution pattern of Brachypodium pinnatum (Poaceae) - Field experiments in xeric loess grassland in N. Hungary. Phyton 45: 249- 265.

Kalapos, T. 2005: Monitoring the population dynamics of the relict-endemism plant Ferula sadleriana Ledeb. on the Pilis Hill, Hungary. In: Halassy, M. & Török, K. (szerk.): Visegrádi Mts., Pilis-tető. Conference excursion, 3 April 2005, „Landscape scale biodiversity assessment, the problem of scaling”, EPBRS meeting supported by BioPlatform, Budapest, Hungary. 31 March – 4 April 2005. p. 24-27.

Mojzes, A., Kalapos, T. & Virágh, K. 2005: Plasticity of leaf anatomy of Brachypodium pinnatum (L.) Beauv. growing in contrasting microenvironments in a semiarid forest-steppe vegetation mosaic. Community Ecology 6: 49-56.

Kalapos T. & Szabó M. 2005: Társulások szerveződése, működése, az ökológiai rendszer. In: Nánási I. (szerk.): Humánökológia. A természetvédelem, a környezetvédelem és az embervédelem tudományos alapjai és módszerei. Második, átdolgozott és bővített kiadás. Medicina Könyvkiadó, Budapest. pp. 71-135.

 

2004

Mojzes A. & Kalapos T. 2004: Napi hőmérsékletingadozás hatása öt, eltérő inváziós képességű fűfaj csírázására. Botanikai Közlemények 91: 19-31.

Frink, J.P., Molnár, E. & Kalapos, T. 2004: Morphological variation of Ferula sadleriana Ledeb. (Apiaceae) in the Turda Gorge (Transylvania, Romania): Preliminary Results. International Symposium on Conceptions and methos of nature conservation in Europe. September 16 – 19, 2004 Cluj-Napoca (Romania). Abstracts pp. 71-72.

 

2003

Mojzes, A., Kalapos, T. & Virágh, K. 2003: Plasticity of leaf and shoot morphology and leaf photochemistry for Brachypodium pinnatum (L.) Beauv. growing in contrasting microenvironments in a semiarid loess forest-steppe vegetation mosaic. Flora 198: 304-320.

Kalapos, T. & Csontos, P. 2003: Variation in leaf structure and function for the Mediterranean tree Fraxinus ornus L. growing in ecologically contrasting habitats at the margin of its range. Plant Biosystems 137: 73-82.

Mojzes A., Kalapos T. & Virágh K. 2003: Kvantitatív különbségek különböző mikroélőhelyeken növő tollas szálkaperje (Brachypodium pinnatum) levélanatómiájában. 6. Magyar Ökológiai Kongresszus, Gödöllő, 2003 augusztus 27-29. Előadások és Poszterek összefoglalói: 185.

 

2002

Mázsa K., Kalapos T. & Draskovits R. 2002: Fotoszintézis válaszreakciók és élőhely mozaik preferencia összefüggése talajlakó xeroterm zuzmóknál és moháknál. In: Szupraindividuális biológiai kutatások. MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót. pp. 41-46.

Kalapos, T., Mojzes, A. & Virágh, K. 2002: Plant tolerance traits behind vegetation pattern and dynamics in semiarid temperate loess grasslands in Hungary. 45th Symposium of the International Association for Vegetation Science, Porto Alegre, Brazil, 3-8 March 2002. Abstracts. p. 132.

 

2001

Kalapos, T. & Mázsa K. 2001: Juniper shade enables terricolous lichens and mosses to maintain high photochemical efficiency in a semiarid temperate sand grassland. Photosynthetica 39: 263-268.

Csontos P., Tamás, J. & Kalapos, T. 2001: Correlation between age and basal diameter of Fraxinus ornus L. in three ecologically contrasting habitats. Acta Botanica Hungarica 43: 127-136.

 

2000

Krasser, D. & Kalapos, T. 2000: Leaf water relations for 23 angiosperm species from steppe habitats in Hungary. Community Ecology 1: 123-131.

 

1999

Nyakas A. & Kalapos T. 1999: A Chenopodiaceae család C4-es fajainak levélanatómiai jellemzői. Debreceni Agrártudományi Egyetem Tudományos Közleményei 34: 91-100.

Csontos, P., Tamás, J. & Kalapos, T. 1999: Soil seed banks and vegetation recovery on dolomite hills in Hungary. Acta Botanica Hungarica 40: 35-43. (1996-97)

 

1998

Szerényi J. & Kalapos T. 1998: A Himantoglossum caprinum (M.-Bieb.) Spreng és a Coeloglossum viride (L.) Hartm. alföldi előfordulása az Érdi Mezőföldön. Botanikai Közlemények 85: 81-88.

Kalapos T. 1998: A magyarföldi husáng (Ferula sadleriana Ledeb.) pilis-tetői populációjának dinamikája. In: Csontos P. (szerk.): Sziklagyepek szünbotanikai kutatása. Scientia Kiadó, Budapest pp. 41-54.

Csontos, P., Tamás, J. & Kalapos, T. 1998: A magbank szerepe a dolomitnövényzet regenerálódásában korábban feketefenyvessel borított területeken. In: Csontos P. (szerk.): Sziklagyepek szünbotanikai kutatása. Scientia Kiadó, Budapest, pp. 183-196.

Mázsa, K., Mészáros, R. & Kalapos, T. 1998: Ecophysiological background of microhabitat preference by soil-living lichens in a sand grassland - forest mosaic; study plan and initial results. Sauteria 9: 237-243.

Nagy, J., Figeczky, G., Penksza, K., Fintha, I., Molnár, A., Tóth, Z. & Kalapos T. 1998: Contributions to the flora and vegetation of Lake Bence-to, NE Hungary. Studia Botanica Hungarica 27-28: 151-161. (1996-97).

Szabó M. & Kalapos T. 1998: A társulások felépítése, működése, az ökológiai rendszer. In: Nánási I. (szerk.): Humánökológia. A természetvédelem, a környezetvédelem és az embervédelem tudományos alapjai és módszerei. Medicina Könyvkiadó, Budapest. pp. 109-165.

 

1997

Kalapos T. & Szerényi J. 1997: A Magyarországról kipusztultnak vélt deres szádorgó (Orobanche caesia Rchb.) előfordulása az érdi Sánc-hegyen. Kitaibelia 2: 41-43.

Kalapos, T., Baloghné-Nyakas, A. & Csontos, P. 1997: Occurrence and ecological characteristics of C4 dicot and Cyperaceae species in the Hungarian flora. Photosynthetica 33: 227-240.

 

1996

Nyakas, A. & Kalapos, T. 1996: Variation in C4 type leaf anatomy in the Hungarian angiosperm flora. Abstracta Botanica 20: 93-104.

Kovács-Láng, E., Kalapos, T., Németh, L. & Hahn, I. 1996: Environmental constraints on the photosynthetic productivity of dominant grass species of loess grasslands in Hungary. In: Parente, G., Frame, J. & Orsi, S. (eds.): Grassland and Land Use Systems. Grassland Science in Europe. Vol. I. Proceedings of the 16th General Meeting of the European Grassland Federation. p. 765-770.

Csontos, P., Horánszky, A., Kalapos, T. & Lőkös, L. 1996: Seed bank of Pinus nigra plantations in dolomite rock grassland habitats, and its implications for restoration of the grassland vegetation. Annls hist.-nat. Mus. natn. Hung. 88: 69-77.

Kalapos, T., van den Boogaard, R. & Lambers, H. 1996: Effect of soil drying on growth, biomass allocation and leaf gas exchange of two annual grass species. Plant and Soil 185: 137-149.

Jabbour, A.A., Kalapos, T., Hahn, I. & Kovács-Láng, E. 1996: Field water relations of three sand steppe grass species. Abstracta Botanica 20: 37-46.

 

1995

Kovács-Láng, E., Jabbour, A.A., Hahn, I. & Kalapos, T. 1995: Effects of environmental factors on the CO2 fixation in three grass species of a sandy grassland under field conditons. Acta Botanica Hungarica 39: 303-320.

Wolcsánszky E., Jabbour, A.A., Kalapos T. & Kovács-Láng E. 1995: Azonos körülmények között nevelt magyar és szíriai származású Dactylis glomerata L. levelek ökoanatómiai és ökofiziológiai mutatói. (Ecoanatomical and ecophysiological properties of Dactylis glomerata L. leaves of Hungarian adn Syrian origin grown under similar conditions.) VI. Magyar Növényanatómiai Szimpózium, Pécs, 1995 Szeptember 4-5. Program és összefoglalók 128-129.

 

1994

Kalapos, T. 1994: Leaf water potential - leaf water deficit relationship for ten species of a semiarid grassland community. Plant and Soil 160: 105-112.

Kalapos T. 1994: Homokpusztagyepi növények fotoszintézisének és vízforgalmának vizsgálata, különös tekintettel az időszakos szárazság hatására. Kandidátusi Értekezés, Budapest. 141.p. Kézirat. Tézisek

 

1993

Kalapos T. 1993: Vízforgalmi vizsgálatok szárazságtűrő növényeken. In: Lenkei I. (szerk.): Szünbiológiai terepgyakorlatok I.. Egyetemi jegyzet. ELTE, Budapest. pp. 53-58.

 

1992

Kovács-Láng, E. & Kalapos, T. 1992: Ecophysiological background of grass production under dry conditions in Hungary. In: Proceedings of the 14th General Meeting of the European Grassland Federation. Lahti, Finland. p. 132-136.

 

1991

Kalapos, T. 1991: Seasonal and daily courses of transpiration. In: Simon, T. & Kefeli, V.I. (eds): Dynamics of primary production and soil processes in grassland ecosystems. Acad. Sci. USSR, Puschino. pp. 119-126. [in Russian]

Kalapos, T. 1991: C3 and C4 grasses of Hungary: their environmental requirements, phenology and role in the vegetation. Abstracta Botanica 15: 83-88.

 

1990

Tóth Z. & Kalapos T. 1990: Egzotikus keleti gyümölcs. Kertészet és Szőlészet 1990/3: p.13.

 

1989

Kalapos, T. 1989: Drought adaptive plant strategies in a semiarid sandy grassland. Abstracta Botanica 13: 1-15.

Kovács-Láng, E., Kalapos, T. & Mészáros-Draskovits, R. 1989: Comparison of photosynthesis and transpiration in four species in a semiarid grassland community. In: Gáborcik, N. (ed.): Ekológia Trávneho Porastu III. Banská Bystrica, Czechoslovakia. pp. 67-76.

 

1988

Kalapos T. 1988: Erőfeszítések egy szigorúan védett növényfaj megmentésére. In: Simon T. (szerk.): Egyetemisták és főiskolások a környezet védelméért. Az ELTE Természettudományi Kar előadás kivonatai. Budapest. p.24.

 

1986

Almádi, L., Kovács-Láng, E., Mészáros-Draskovits, R. & Kalapos, T. 1986: The relationship between the transpiration and photosynthesis of xerophytic grasses. Abstracta Botanica 10: 1-16.